bio

BIOGRAFI

Domkantor Kjetil Almenning har bachelorgrad i kirkemusikk fra Norges Musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 


Almenning har vært dirigent og kunstnerisk leder for vokalensemblet Ginnungagap, Vestoppland Kammerkor, Norges ungdomskor og kammerkoret Ensemble 96. Platen ”Kind” ble i 2011 nominert til GRAMMY i USA, i kategorien "Best Choral Performance". Høsten 2009 vant Almenning den internasjonale dirigentkonkurransen Eric Ericson Award i Stockholm.


Almenning ble ansatt som domkantor i Bergen domkirke menighet i 2009 og etablerte Bergen Domkor samme år. Domkoret gav i 2015 ut platen Credo, et portrett av komponisten Trond H.F. Kverno. I 2012 startet Almenning Bergen kirkeautunnale, festival for kirkemusikk, og er kunstnerisk leder for denne. 


Almenning holder jevnlig seminarer og har vært gjestedirigent i prosjekter med blant andre Edvard Grieg kor, Vokal Art, Det Norske Solistkor, Bergen Filharmoniske Orkester, Arktisk filharmoni og flere. 


Almenning underviser i kordireksjon ved Universitetet i Stavanger. 

BIOGRAPHY

Kjetil Almenning has a Bachelor in Church Music from the State Academy of Music in Oslo and a Post Graduate Diploma from the Royal College of Music in Stockholm. 


Almenning was artistic leader and conductor for the vocal ensemble Ginnungagap, Vestoppland Chamber Choir, the Norwegian Youth Choir and the chamber choir Ensemble 96. The recording «Kind» was nominated for a GRAMMY in the category "Best Choral Performance" in 2011.Almenning won the international competition in choral conducting, the Eric Ericson Award, in 2009.


Almenning started as Director of Music at Bergen Cathedral in 2009, and founded Bergen Cathedral Choir the same year. The choir released a CD Credo in 2015, a composer portrait by Trond H. F. Kverno. In 2012 Almenning founded Bergen kirkeautunnale, Festival of Church Music.


Almenning is a guest conductor in projects involving The Norwegian Soloists Choir, Vocal Art, Edvard Grieg Choir, Arctic Philharmonic, Bergen Philharmonic Orchestra and more. 


Almenning teaches choir conducting at the University of Stavanger.